Yayıncı

İmtiyaz Sahibi : Dr. Gültekin Gürçay

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Dr. Gültekin Gürçay