Amaç ve Kapsam

ACADEMY Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, kapsadığı alanlardaki yeni gelişmeleri, tespitleri, çalışmaları ilgi duyan bilimsel camiaya ulaştırma amacındadır.