ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON


Özet Görüntüleme: 322 / PDF İndirme: 328

Yazarlar

  • Nadire Kantarcıoglu

Özet

      Günümüz örgütlerinin ayakta kalabilmesi için, hızla ilerleyen teknoloji karşısında en önemli gücün insan faktörü olduğunu anlaması ve insan zekasına önem vermesi gerekmektedir. Zeki ve çalışkan insanları elinde tutabilen, onları uygun şekilde motive edebilen örgütler daima ayakta kalacaktır. Çalışmamızda, örgüt içindeki işgörenlerin işe yönelik olarak nasıl motive edilebileceği ve başarıya nasıl ulaşılacağı konusu ele alınmıştır.

Referanslar

KOÇEL,Tamer.(2011),İşletme Yöneticiliği,13.Baskı,İstanbul:Beta Yayınları

EREN,Erol,(2001),Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,7.Baskı,İstanbul:Beta Yayınları

EREN,Erol,(2011),Yönetim ve Organizasyon,10.Baskı,İstanbul:Beta Yayınları

BARUTÇUGİL,İsmet.(2002),Duyguların Yönetimi,1.Baskı,İstanbul:Kariyer Yayıncılık

DOĞAN,Selen.(2007),Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi,Yönetim ve Ekonomi Dergisi,Cilt:14,Sayı:1

TİTREK, Osman.(2010),IQ dan EQ ya Duyguları Zekice Yönetmek,1.Baskı,Ankara:Pegem Yayıncılık

ATILGAN,Fatma(2011),Yönetim ve Organizasyon,1.Baskı,Ankara:Nobel Yayın

GOLEMAN,Daniel- BOYATSIZ,Rıchard-McKEE,Annie.(2002),Yeni Liderler,2 Baskı, İstanbul:Varlık Yayınları(Çeviri:Filiz NAYIR,Osman DENİZTEKİN-2003)

ROWE,Alan J.(2007),Yaratıcı Zeka,1.Baskı,İstanbul,Prestij Yayınları(Çeviri:Şule GÜLMEN)

TAYLOR,David(2009),Şeffaf Lider,1.Baskı,İstanbul:Dinazor Yayın.(Çeviri:Selim YENİÇERİ)

BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000),Örgütsel Davranış İnsanın Üretim gücü, 3.Baskı, Ankara:Feryal Matbaası

TERVÜZ,Suna.(2002),Güdülenme(Editör:Esra ASLAN, Örgütte Kişisel Gelişim),1.Baskı, Ankara:Nobel Yayınları

HODGETTS,Richard M.(1999),Yönetim; Teori,Süreç,Uygulama,2.Baskı,İstanbul:Beta Yayınları (Çeviren: Canan ÇETİN, Esin MUTLU)

İMREK,M.Kemal,(2005),Yönetmeye Başlamak,1.Baskı,İstanbul:Arıkan Yayınevi

YÖNEY,Hakan.(2007),Profesyonel Zeka,1.Baskı,İstanbul:Remzi Kitabevi

MUCUK,İsmet.(2011),Modern İşletmecilik,17.Baskı,İstanbul:Türkmen Kitabevi

KOÇEL,Tamer.(1993),İşletme Yöneticiliği,4.Baskı,İstanbul:Beta Yayınları

İndir

Yayınlanmış

2022-11-27

Nasıl Atıf Yapılır

Kantarcıoglu, N. (2022). ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON. Academy International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1), 10–20. Geliş tarihi gönderen https://hssjournal.com/index.php/pub/article/view/4